Tobogán

Tobogán o celkové délce 64 metrů prochází venkovním prostorem a ve své dojezdové části se navrací do halového výběžku a končí dojezdovým žlabem.

Jízda na tobogánu

Jízda na tobogánu se řídí Bezpečnostními pokyny, které jsou umístěny v blízkosti schodiště
na tobogán a na horním nástupišti do tobogánu. Frekvenci jízd řídí semafor. Tobogán smějí,
dle Bezpečnostního pokynu, používat děti starší 10 let.
UPOZORNĚNÍ: Při jízdě na tobogánu může dojít k poškození plaveckého oděvu.
Návštěvník tobogánu je dále povinen dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy zaměstnanců bazénu.

tobogan

 

tobogan