Čipový systém

Jedná se o automatický návštěvní systém, kde vstup do bazénu je zajištěn přes tzv. čipové hodinky.

Vstup do bazénu

- proveďte u pokladny objednávku služby

- pokladní vyúčtuje cenu vyžádaných služeb pro jednorázový vstup. V případě ztráty, nebo poškození čipu návštěvník uhradí 200,-Kč při odchodu u pokladny

- pokud návštěvník překročí stanovenou dobu pobytu v bazénu, zaplatí doplatek dle ceníku

- pro permanentní vstupy je nutné zakoupit čip v hodnotě 200,-Kč, který je majetkem zákazníka, pokud návštěvník překročí stanovenou dobu pobytu v bazénu, zaplatí doplatek dle ceníku

- přidělený čip je nositelem informace o vašich předplacených službách i univerzálním klíčem k vaší šatní skřínce, případně skříňce pro uložení cenností

- přiložením čipu ke čtečce na vstupní straně turniketu je umožněn průchod do šatních prostor bazénu

UPOZORNĚNÍ: čip umožní průchod turniketem pouze jedné osobě!

Převlékací boxy a společné šatny pro muže a ženy:

- v prostorách šaten si vyhledejte libovolnou volnou skřínku a uložte si své věci

- uzavřete dvířka skřínky a přiložte čip ke snímací zóně zámku na skřínce

- podržíte čip po dobu cca 1 sekundy

- skřínka se uzamkne, červená LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu

Odemčení skřínky:

- přiložte čip ke snímací zóně zámku na skřínce

- podržte čip cca 1 sekundu, skřínka se odemkne, zelená LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu. Při odchodu nechte skřínku otevřenou, pokud skřínku uzamknete, nepustí vás turniket při odchodu ven.

UPOZORNĚNÍ: Uvnitř bazénu je umístěna čtečka čipu, kde si může každý návštěvník zkontrolovat zbývající čas pro opuštění bazénu i číslo své skřínky.

Opuštění bazénu:

běžný návštěvník

- při odchodu odevzdejte čip u odchodové pokladny

- pokladní vás po konečném vyúčtování pouští ven přes turniket

abonent – 10 vstupů

- pokud abonent nepřekročil časový limit 1,5 hod., nemusí navštěvovat pokladnu. Rovnou odchází.

- pokud abonent překročil časový limit 1,5 hod., turniket neumožní jeho odchod. Abonent navštíví pokladnu, kde provede úhradu za překročený limit dle ceníku

abonent – kreditní vstupné

- pokud abonent nepřekročil časový limit, nemusí navštěvovat pokladnu. Rovnou odchází.

- pokud abonent překročil časový limit 1 hod., z čipových hodinek mu bude při odchodu odečten doplatek za překročený čas dle ceníku.

- abonenti při ztrátě čipu s nabitým kreditem doloží uschovaný doklad o pořízení čipu do osobního vlastnictví, aktuální zůstatek z původního čipu se přesune na nový čip, abonent uhradí poplatek 200,-Kč za nový čip. Bez dokladu o nabití čipu v osobním vlastnictví nebude možné převod zůstatku uskutečnit a abonent na něj ztratí nárok.