Plavání pro rodiče s dětmi

Kurz je určen pro děti 3 – 5 let. Přítomnost rodičů u dětí v tomto věku je nutná a velmi důležitá, děti potřebují mít ve vodě stále pocit bezpečí a jistoty. Seznamování s vodním prostředím probíhá především formou hry, děti si postupně osvojují i základní pohybové dovednosti potřebné pro následnou výuku plavání. Používáme různé barevné pomůcky – pásky, hranoly, „žížaly“, destičky ve tvaru žáby, míčky apod.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024 PLAVEME OD 26. ZÁŘÍ 2023 - PRAVIDELNĚ V ÚTERÝ OD 16 H A 17:15 H