Parní lázeň

Zásady použití a chování v parní kabině

 • Návštěvník parní lázně je povinen uposlechnout pokynů obsluhovatele.

 • Návštěvník dbá na hygienu a dodržování provozního řádu.

 • Jako odpočívárnu je možno použít ochozy vnitřního bazénu, kde návštěvník používá vlastní ručník.

 • V parní kabině se návštěvník pohybuje bos.

 • Při lázni je nutno zachovávat klid.

 • V případě potřeby si návštěvník zavolá obsluhu.

 • Zákaz používání masážních přípravků a kartáčů na tělo.

 • Návštěvník parní kabiny nesmí svým chováním obtěžovat ostatní návštěvníky parní kabiny.

 • Pobyt v parní kabině je určen jen zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní zodpovědnost.

 • K lázni nemají přístup osoby, které trpí příznaky onemocnění, jako je horečka, rýma, kašel, průjem, kožní vyrážka, hnisající nebo krvácející rány a střevní choroby.

 • Vstup není též povolen osobám, kteří jsou bacilonosiči nebo trpí infekční chorobou.

 • Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázně na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře.

 • Zásadně není povolen vstup osobám podnapilým a pod vlivem návykových látek.

Správný postup lázně v parní kabině

 1. Ve sprše proveďte správnou očistu celého těla mýdlem.

 2. V parní kabině zůstaňte tak dlouho, dokud nejste prohřátí.

 3. Po odchodu z kabiny se ve sprše řádně ochlaďte studenou vodou.

 4. Cyklus prohřátí a ochlazení provádějte přibližně 3x po 15 minutách.

 5. Doporučená teplota v parní kabině se pohybuje od 42°C do 44°C.

 6. Po ukončení posledního cyklu se řádně osprchujte za použití šampónu a mýdla.

 7. Tekutiny doplňujte mezi jednotlivými cykly výhradně nealkoholickými nápoji.

Úklid parní kabiny

 Úklid spojený s desinfekcí se provádí denně po skončení provozu. Parní kabina se čistí prostředkem Dampfbadreiniger a desinfikuje prostředkem Chemosan. Alternativně se použije 2% roztok Chloraminu V nebo 0,75% Lysoforminu 3000. Jednou týdně se pára čistí 0,5% roztokem sody (50g/1 1itr vody), teplou vodou a kartáči po 10 minutách se opláchnou vodou. Podlaha se čistí a desinfikuje přípravkem Dampfbadreiniger a Chemosan eventuelně Incidur 0,5% Chloramin B 2%, Lysofilm 3000 0,75%, Savo prim 1-10%, Stamid 2%, Dezox 2%, Baccilocid rasant 0,5% apod., při působení min. 30 minut nebo do zaschnutí.

Desinfekční prostředky se pravidelně střídají po měsíci tak, že chlorový se střídá s nechlorovým a naopak. Příprava desinfekčních prostředků se provádí těsně před jejich použitím. Po skončení práce s čistícími desinfekčními přípravky se ruce omyjí vodou a mýdlem a ošetří ochranným krémem.