Návštěvní řád

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č.258/2000Sb. v platném znění, vyhlášky č.238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a regeneračních provozů a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník to, že se řádně seznámil s návštěvním řádem a souhlasí s jeho obsahem.

Kompletní návštěvní řád k přečtení pdf (pdf, 74.03kB)