Provozní doba

Datum Kondiční plavání Pro veřejnost Omezení

Článek, nebo šablona neexistuje! (Zkontrolujte správnost použití $mn_tmpl)

PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO NA ZMĚNU PROVOZNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST

Proto se raději informujte na tel.: 461 315 011

*

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE DLE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU JE

POSLEDNÍ MOŽNÝ VSTUP 60 minut PŘED KONCEM PROVOZNÍ DOBY!

*

NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI 15 minut PŘED KONCEM PROVOZNÍ DOBY OPUSTIT VODNÍ PLOCHY

*

DĚTEM DO 1ROKU NENÍ VSTUP POVOLEN PODLE VYHLÁŠKY č.238/2011Sb. Věk dítěte je nutné doložit platným průkazem.

*

DĚTI DO 10 LET VSTUP POUZE S DOSPĚLÝM DOPROVODEM.