Plavecká soutěž měst

VÝSLEDKY PSM 2023 - LITOMYŠL JE 1.

Vážení plavci a účastníci "Plavecké soutěže měst 2023", ve středu 4. 10. od 7 h do 20 h proběhl další ročník této soutěže a díky Vám všem, kteří jste přispěli svou účastí a body LITOMYŠL v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel ZVÍTĚZILA. Podařilo se nám v 13 leté historii litomyšlského bazénu zvítězit již 3x, ale letošní rok byl vyjímečný tím, že dle nastavených pravidel všech 250 bodujících mělo plný počet bodů (28), dospěli jsme tak v součtu k 7 000 bodům. Během středy jsme zaevidovali celkem úctyhodných 701 plavců. Vzhledem ke krásné účasti škol, Plaveckého klubu Litomyšl i veřejnosti, včetně seniorů, jsme však naměřili ještě o několik mnoho výkonů více, neboť některé děti během dne zaplavaly "stovku na čas" i 2x, jejich body jsme však spravedlivě započítali jen 1x. Tímto krásným výsledkem jsme společně dospěli k závěru, že v Litomyšli díky krytému bazénu, plavecké škole a plaveckému klubu plave pravidelně velká řada dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Plavecká soutěž měst má být osvětou kondičního plavání - můžeme potvrdit, že toto společně splňujeme na jedničku. Děkujeme!

VÝSLEDKY PSM 2023:   pdf (pdf, 469.04 kB) 

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 2023

První říjnovou středu - 4. 10. 2023 se uskuteční další ročník "Plavecké soutěže měst". Litomyšl i letos patří mezi přihlášená města. Stačí uplavat 100 m na čas, odměnou Vám bude diplom, vstup zdarma a fajn pocit, že jste učinili i něco pro své zdraví. Jedná se o soutěž propagující kondiční plavání a z předchozích let víme, že Litomyšl dokáže být díky Vám soutěžícím i první. Pomůžete nám dosáhnout nejvyšší příčky Vaší aktivní účastí? Veřejnost bude plavat od 7 do 8 h a od 14 do 20 h, čas od 8 do 14 h je vyhrazen pro školy. Senioři jsou vítáni po celý den. Těšíme se na Vás!

PSM 2023:   pdf (pdf, 343.93 kB) 

BODOVACÍ TABULKY  pdf (pdf, 100.81 kB) 

https://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/

https://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/prehled-prihlasenych-mest/

https://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/vysledky/

 

 

 

DĚKUJEME ZA ÚČAST, LITOMYŠL MÁ V PLAVECKÉ SOUTĚŽI MĚST 2021 BRONZ !

VÝSLEDKY PSM 2021:  pdf (pdf, 464.55 kB) 

První říjnovou středu v Litomyšli soutěžilo 296 plavajících, 250 nejlepších nasbíralo celkem 5 006 bodů. Pouhých 149 bodů nás dělilo od 2. místa (stačilo dalších 6 x 28 bodů a byli jsme stříbrní). To je důkaz a zároveň i výzva, že má Litomyšl stále velmi dobře "našlápnuto" a může v dalších letech zabojovat o další vítězství.
Velký obdiv si zaslouží dále jmenovaní - nejstarší účastnice - p. Miloslava Saquová - věk 83 let, nejstarší účastník- p. Jan Král - 77 let; nejrychlejší čas 2 chlapci - Jakub Macek (13 let) z Plaveckého klubu Litomyšl
a Daniel Džbánek (14 let) ze ZŠ Zámecká Litomyšl - oba čas 1:05; z dívek nejrychlejší Ema Mrkvičková (15 let, Plavecký klub Litomyšl) - čas 1:13. Nejmladším účastníkem se stal Štěpánek Šutera (3 roky) a z dívek Lucinka Havránková (4 roky). Soutěž letos opět o něco více podpořily i školy - děkujeme žákům a učitelům ze ZŠ Zámecké Litomyšl (20 plavců), ZŠ Čisté (20), ZŠ T.G. Masaryka Litomyšl (16), MŠ Benátky (6) a ZŠ Makov (4). Poděkování patří Plaveckému klubu Litomyšl (51) i veřejnosti (seniorů 46, dětí do 7 let 38). Děkujeme všem, kdo soutěž sledujete, přišli jste se zapojit a přidat cenné body svými plaveckými výkony - 3. místo z 15 přihlášených bazénů v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel je krásný výsledek. 

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 2021 - STŘEDA 6. 10. 2021

Městský bazén Litomyšl je opět přihlášen do plavecké akce pro širokou veřejnost „Plavecká soutěž měst“. Jedná se o jubilejní 30. ročník, který proběhne ve všech přihlášených bazénech v ČR ve středu 6. října. Od roku 2012 jsme jediný rok nevynechali a soutěž jsme společně s vámi přivedli až k vítězným pozicím, v roce 2018 a 2019 byla Litomyšl v kategorii měst do 25 tis. obyvatel první.

UPŘESŇUJEME podrobnosti: Podmínkou účasti zůstává doložení testování nebo očkování při vstupu na bazén - viz. naše stránky - aktualita ze dne 27. 8. - podmínky pro vstup na bazén. Samotest je k zakoupení i na bazénu (1ks/ 50,- Kč), soutěžící si hradí sám.

Akce se bude konat ve středu 6. 10. od 8 h do 20 h. Od 8 do 11 h bude bazén vyhrazen pro ZŠ a MŠ. Pro veřejnost včetně seniorů bude otevřeno od 11 h do 20 h.

Je třeba uplavat 100 m volným způsobem, bez startovního skoku, měří se čas (u seniorů a dětí do 7 let není důležitý čas, ale účast, po uplavání získávají plný počet bodů bez ohledu na čas, dětem lze poskytnout i pomůcku). Soutěžící od 8 do 60 let jsou bodováni dle zaplavaného času dle daných tabulek pro muže a ženy. Všichni soutěžící mohou pobýt 1,5 h zdarma, obdrží diplom a malý dárek.

Věříme, že tento den v litomyšlském bazénu zasvětíme osvětě kondičního plavání a na akci vás tímto srdečně zveme. Zúčastnit se mohou školy i jednotlivci, zkrátka každý, kdo má chuť akci podpořit, uplave 100 m volným způsobem na čas a dle svého výkonu přispěje cennými body do celkového součtu městu Litomyšl. Senioři nad 60 let získávají uplaváním 100 m bez ohledu na čas plný počet bodů! Trénujte, přijďte zdarma 6. 10. zaplavat a porovnat své časy z předchozích let. Všichni účastníci obdrží diplom. A hlavně, plavejte pravidelně, pro radost a svou dobrou fyzickou i psychickou kondici. Těšíme se na vás.

VÝSLEDKY PLAVECKÉ SOUTĚŽE MĚST 2020

Ve středu 30. září se konal v ČR další ročník PSM, propojený s Evropským týdnem sportu. V Litomyšli jsme soutěžili již po deváté. Soutěž byla letos, nejen u nás, ovlivněna neklidnou dobou spojenou s obavami, opatrností v návaznosti na opatření MZ ČR a dobou tzv. covidovou. Přesto jsme soutěžili a snažili se tak podpořit a propagovat kondiční plavání pro širokou veřejnost. Moc děkujeme zúčastněným i provozovateli bazénu, že soutěž mohla proběhnout i v Litomyšli. Obsadili jsme hezké 4. místo z 15 měst do 20 tis. obyvatel. V Litomyšli soutěžilo 217 účastníků a společnými silami se podařilo nasbírat 3 843 bodů.

Několik NEJ z LITOMYŠLE:
Nejstarší účastníci: Večeřová Stanislava (74), Král Jan (76), Vomočil Jan (76) 
Nejmladší účastník: Jetmar Boris (3)
Nejmladší plavci - bez pomůcky: Vincentová Jůlie (6 let, čas 5:52), Seidl Sebastian (7 let, čas 3:13)
Nejlepší časy: Kuncová Barbora (12 let, čas 1:15), Műnster Pavel (42 let, čas 1:07)
Další obdivuhodné časy vzhledem k věku: Jandík Matyáš (12 let, čas 1:12), Bulant Jaromír (64, čas 1:13), Kroužil Jaromír (72, čas 1:52)

VÝSLEDKY PSM 2020:  pdf (pdf, 51.77 kB) 

Další odkazy poskytnuté ČASPV: 

http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2735-beactive-plavecka-soutez-mest-2020.html

 

http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/vysledky/

 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny

 

 

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 2020

Opět se blíží možnost pro všechny zavítat na bazén a soutěžit. Letošní termín 29. ročníku PSM bude již o týden dříve, tedy ve středu 30. září 2020. Důvodem změny je zařazení PSM pod mezinárodní projekt Evropský týden sportu (European Week of Sport), který se koná v celé Evropě poslední zářijový týden. Záměr PSM zůstává stejný, propagovat kondiční plavání jako celoživotní aktivitu pro širokou veřejnost. V Litomyšli je spousta šikovných příznivců a plavců, výsledky soutěže z předchozích let vypovídají o úspěchu. Soutěž je skutečně určená všem, kteří dokáží uplavat 100 m volným způsobem bez startovního skoku a nechají si změřit čas. Přijďte vyzkoušet svou kondici a přispět svými body do celkového součtu pro město Litomyšl.

Aktuálně (23. 9.): Vzhledem k omezeným možnostem škol se zúčastnit letošního ročníku upozorňujeme na organizační změnu - PRO VEŘEJNOST JE MOŽNOST ÚČASTI ROZŠÍŘENA OD 7 H DO 20 H - TEDY PO CELÝ DEN BEZ OMEZENÍ. Kdo se zúčastnit nechce, platí běžné vstupné. Kdo se zúčastní a zaplave na čas 100 m libovolným způsobem (bez startovního skoku), může přispět cennými body do celkového součtu pro město Litomyšl a zároveň může pobýt ZDARMA 1,5 h, v provozu budou všechny atrakce litomyšlského bazénu. Senioři nad 60 let obdrží po uplavání 100 m (4x 25m bazén) bez ohledu na čas plný počet bodů. Účastníci dále obdrží diplom a silikonový náramek BeActive věnovaný Českou asociací sportu pro všechny. Jsme si vědomi, že letos je situace velmi složitá. Do bazénu by měli chodit pouze zdraví a zodpovědní lidé. Nepotřebujeme za každou cenu vyhrát, ale byli bychom rádi, kdyby plavání zůstalo součásti našich životů. Jde především o propagaci kondičního plavání a zároveň o soustavné udržovaní fyzické i psychické kondice. Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání s vámi. 

 

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 2019 - 1. MÍSTO PRO LITOMYŠL

Další ročník Plavecké soutěže měst je již za námi a máme velkou radost, že se nám povedlo společně s vámi zúčastněnými loňské prvenství ve své kategorii obhájit. Plavalo se ve středu 2. 10. 2019 po celý den od 7 do 20 hodin. Stometrovou trať v Litomyšli odplavalo 619 účastníků. A prvních 250 nejúspěšnějších nasbíralo celkem 6863 bodů. Nejstaršími účastníky byla p. Miloslava Saquová (81 let, čas 4:11) a p. Jan Král (75 let, čas 3:44), nejmladším soutěžícím byl Antonín Culek (4 roky, čas 5:01) a Sofie Pávková (4 roky, čas 6:52), nejrychlejší čas zaplavala Natálie Jandíková (14 let, čas 1:09) a z mužů Pavel Műnster (41 let, čas 1:07). Další velmi pěkné výkony podali p. Olga Kusá (72 let, čas 2:25), p. Marie Novotná (66 let, čas 2:25) a p. Jaromír Bulant (63 let, čas 1:15). Další informace o výsledcích v ostatních městech najdete v AKTUALITÁCH i na http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/vysledky/. Děkujeme za vaši účast, plavecké výkony a těšíme se na vás v bazénu při pravidelném udržovaní plavecké kondice a samozřejmě opět při soutěži příští rok - první říjnovou středou bude 7. říjen 2020.

VÝSLEDKY PSM 2019:  pdf (pdf, 156.83 kB) 

FOTOGRAFOVÁNÍ S POHÁREM - 31. 10. 2019

Vážení účastníci Plavecké soutěže měst 2019, podařilo se nám společně obhájit opět 1. místo.V této souvislosti proběhlo pro soutěžící ve čtvrtek 31. října 2019 v Městském bazénu Litomyšl fotografování s pohárem a diplomem. Akce se konala od 18 h do 20:30 h s využitím bazénu zdarma se všemi atrakcemi. Společné fotografování proběhlo v 19 h a přítomen byl i p. starosta Daniel Brýdl. Za velmi zdařilé výkony jsme předali nejúspěšnějším drobné dárky. Vzhledem k nižší účasti, než jsme očekávali, oznamujeme a připomínáme, že soutěžící (212 účastníků na připraveném seznamu), kteří získali plný počet bodů (28), získávají další vstup zdarma. O tento bonus se můžete přihlásit na pokladně bazénu (volný vstup je možné vyčerpat pouze do konce r. 2019).                                                                                          

 

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 2018 - VYHRÁLI JSME :-)

Po sedmi letech se nám podařilo postupně společně s vámi vystoupat až na 1. místo, moc děkujeme za účast a podporu.

Výsledky Plavecké soutěže měst 2018

Kategorie A - města do 20.000 obyvatel:

1.   Litomyšl                           6942 b.           (634 účastníků)   DĚKUJEME 😊

2.   Kravaře                             6465 b.            (507 účastníků)

 3.   Beroun                              6243 b.            (367 účastníků)

4.   Postoloprty                        5761 b.            (292 účastníků)

5.   Rychnov nad Kněžnou         5421 b.            (322 účastníků)

6.   Litovel                                5276 b.            (394 účastníků)

7.   Hořice                                4533 b.            (254 účastníků)

8.   Uherský Brod                     3886 b.            (292 účastníků)

9.   Čelákovice                          2168 b.            (93 účastníků)

10.  Rumburk                          2016 b.            (127 účastníků)

Kategorie B - města do 50.000 obyvatel:

1.   Bohumín                           10.065 b.        (992 účastníků)

2.   Hodonín                               7696 b.        (514 účastníků)

3.   Vsetín                                  7152 b.        (453 účastníků)

4.   Orlová                                  6171 b.        (680 účastníků)

5.   Chrudim                               5680 b.        (386 účastníků)

6. Česká Lípa                              3504 b.        (171 účastníků)

Kategorie C - města nad 50.000 obyvatel:

1.   Zlín                                     11.802 b.       (650 účastníků)

2.   Jihlava                                   8406 b.        (400 účastníků)

3.   Liberec                                  7401 b.        (405 účastníků)

4.   Karviná                                  5923 b.        (526 účastníků)

5.   Hradec Králové                       1420 b.         (75 účastníků)  

Mimo soutěž:   ZŠ Brigádníků, Praha 10        výsledky neznáme

 

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 2017

Velké díky vám všem zúčastněným! V Litomyšli v r.2017 plavalo 539 účastníků a 250 bodově nejlepších dosáhlo součet 6326 bodů. Přehled plavců k nahlédnutí na recepci bazénu. Děkujeme za krásnou účast, Litomyšl letos obsadila 2. místo.  

CELKOVÉ VÝSLEDKY PSM 2017: pdf (pdf, 52,25 kB) 

« | 1 2 | »