Provozní doba

Datum Kondiční plavání Pro veřejnost Omezení

Článek, nebo šablona neexistuje! (Zkontrolujte správnost použití $mn_tmpl)

PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO NA ZMĚNU PROVOZNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST

Proto se raději informujte na tel.: 461 315 011

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE DLE NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU JE

POSLEDNÍ MOŽNÝ VSTUP 60 minut PŘED KONCEM PROVOZNÍ DOBY!